Mediation structureel ingezet in Lelystad

De gemeenteraad van Lelystad heeft bij behandeling van de begroting 2010 besloten mediation structureel te gaan inzetten bij bezwarenprocedures. Aanleiding daarvoor waren de positieve resultaten van het pilotproject mediation in Lelystad. Met name de mate van tevredenheid van burgers en bedrijven was hiervoor de aanleiding. Uit de gehouden enquête is gebleken dat 91 % van de cliënten (zeer) tevreden was over de behandeling door de gemeentemediator.