Tot 1 januari 2010 65 bezwaarzaken behandeld

Sinds hij in dienst kwam van de gemeente Lelystad als gemeentemediator heeft Berry van Elst ruim 65 bezwaarzaken via bemiddeling/ mediation behandeld. Daarvan is in ca. 75% van de gevallen het bezwaarschrift ingetrokken, omdat de gemeente en de cliënt tot overeenstemming kwamen tijdens de bemiddeling.