Benoemd tot peer reviewer door NMI

In juni 2012 ben ik door het Nederlands Mediation Instituut benoemd tot peer reviewer. Dat houdt in dat ik in het kader van het nieuwe kwaliteitsstelsel van het NMI andere registermediators ga bezoeken. De bedoeling van het NMI met dit instrument is (verdere) kwaliteitsbevordering van de mediators in Nederland. Tijdens dit bezoek wordt besproken en onderzocht of en in hoeverre de mediator voldoet aan de eisen die het NMI aan een mediator stelt en wordt een zgn. zelfevaluatie besproken. Tot nu toe is het een verrijkende ervaring om dit te mogen doen en zijn de gesprekken uiterst plezierig verlopen!