Vertrouwenspersoon voor gemeente Urk

Per 1 januari 2015 ben ik benoemd tot externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor de gemeente Urk. Dit in het kader van de samenwerking tussen gemeentes in Flevoland. De gemeentesecretarissen van de gemeentes Urk en Lelystad hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor mijn collega Minnie Meijer en mij. Wij zijn beiden al jaren werkzaam als interne vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag binnen de gemeente Lelystad.