50-e review

Medio oktober heb ik mijn 50-e review voor de SKM mogen afnemen. Het blijft leuk en boeiend werk om met een collega over het vak te mogen praten en ervaringen uit te wisselen. Bijna altijd zijn het leuke gesprekken.