Wie is Berry van Elst?

Werk en loopbaan:

Sinds juni 2008 ben ik werkzaam als mediator voor de gemeente Lelystad. Het meest houd ik mij bezig met het bemiddelen tussen één of meer  burgers/ bedrijven/ verenigingen uit de gemeente Lelystad en de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt meestal in het kader van een ingediend bezwaarschrift naar aanleiding van een gemeentelijk besluit. Het meest voorkomend zijn bezwaren tegen genomen besluiten in het kader van Bouwvergunningen, de Wet Werk en Inkomen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Soms ook wordt mijn inzet gevraagd in zaken die geen “formeel” bezwaarschrift betreffen, bv. als een burger zich onrechtvaardig behandeld voelt door de gemeente.

Verder wordt ik ook gevraagd als klachtenbehandelaar (bv. In het kader van bejegeningsklachten) of als neutrale gespeksleider of adviseur.

Sinds september 2011 ben ik daarnaast werkzaam als (interne) vertrouwenspersoon ongewenst gedrag (intimidatie, pesten, discriminatie etc.).

Daarvoor ben ik ruim 30 jaar werkzaam geweest als leidinggevende in verschillende functies bij de gemeente Renkum en sinds 1989 bij de gemeente Lelystad. Deze functies hadden te maken met het beleid en beheer van gemeentelijk groen of het integraal beheer van de openbare ruimte c.q. stadsbeheer.
In deze periode heb ik een ruime ervaring opgedaan in het oplossen van conflicten op allerlei niveaus (zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie) en in het coachen van medewerkers en soms collega’s.
Met enige regelmaat werden reïntegrerende medewerkers tijdelijk bij mijn team geplaatst om door mij te worden begeleid in een terugkeertraject naar hun organieke baan.

In mijn eigen bedrijf werk ik als mediator, trainer in o.a. (implementatie van) mediationvaardigheden en coach. Sinds medio 2012 ben ik peer reviewer  voor de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), behorende bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Persoonlijk:

Op 1 mei 1953 werd ik geboren in een aannemersgezin. Een eigen bedrijf werd me dus eigenlijk “met de paplepel ingegoten”. Ik groeide op in een klein dorp in de Gelderse Vallei (Scherpenzeel).
Na mijn middelbare school en opleiding ben ik aan het werk gegaan bij de gemeente Renkum. Na diverse functies te hebben vervuld verliet ik Renkum na 13 jaar. 's Avonds heb ik nog een aantal studies en opleidingen gevolgd, o.a. management.
In de “Renkumse periode” ben ik getrouwd en hebben mijn vrouw en ik twee fijne dochters gekregen. We verhuisden in 1989 naar Lelystad, waar we nog steeds met veel plezier wonen en werken.

In mijn vrije tijd ben ik op diverse terreinen actief.
Al jaren ben ik actief bij Buurtbemiddeling Lelystad, waar ik samen met andere bemiddelaars probeer conflicten tussen buren op te lossen.
Alhoewel mijn “kerkelijke wortels” liggen in de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk ben ik op 16 jarige leeftijd overgegaan naar de Gereformeerde Kerk (nu opgegaan in de Protestantse Kerk Nederland) , waar ik in drie verschillende woonplaatsen actief ben geweest in het kerkelijk jeugdwerk en vormingswerk.
Daarnaast was ik tot aan mijn huwelijk actief binnen Scouting Nederland.
Verder ben ik actief natuurliefhebber en doe ik mee aan inventarisatie van (broed)vogels, bevers, otters en vleermuizen in Flevoland.
Ook zingen doe ik graag. Al ruim 15 jaar zing ik mee in het oratoriumkoor “Stella Maris” in Lelystad.