Over Interventief

De naam "Interventief" is een samentrekking van twee woorden: Interventie en Inventief. Deze begrippen spelen bij mediation, training, coaching en ook bij advieswerk een belangrijke rol.

Inventiviteit, ofwel vindingrijkheid, is belangrijk om tot (creatieve) oplossingen te komen. Vindingrijkheid is van belang om partijen en personen te helpen om verstoorde processen weer op gang te helpen en indien nodig - mogelijke - opties en oplossingen te suggereren op die momenten dat de cliënten daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat zijn.

Interventie, ofwel tussenkomst/ tussenbeide komen, is vooral bij mediation van belang, maar kan ook bij training en coaching een rol spelen. De mediator treedt op als gespreksleider tijdens de gesprekken en vervult daarmee een actieve rol, waardoor zijn interventies in de vorm van het stellen van vragen, het maken van opmerkingen etc. regelmatig nodig kunnen zijn om gesprekken op gang te helpen of in goede banen te leiden. Bij training en coaching kunnen om dezelfde reden interventies nodig zijn om een cliënt verder te helpen in zijn (denk)proces.

Het bedrijf "Interventief" is in januari 2006 gestart als eenmansbedrijf en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Flevoland. Zo nodig werkt "Interventief" samen met andere zeer ervaren mediators, trainers en coaches. Zie daarvoor de pagina "Samenwerking"
Directeur/eigenaar van "Interventief" is Berry van Elst.