Tarieven

Bureau Interventief werkt bij Mediation met een uurtarief. Hoe hoog de rekening zal worden hangt dus af van het aantal gesprekken, de bestede tijd aan de gesprekken en de benodigde voorbereidingstijd.
Bij het eerste gesprek wordt u (eventueel telefonisch of per mail) geïnformeerd over de gehanteerde tarieven en eventuele andere kosten.

Bij mediation is het vrij gebruikelijk dat beide partijen de helft van de kosten betalen, maar het staat u uiteraard vrij andere afspraken te maken over de verdeling van de kosten.
Hoewel aan mediation dus kosten verbonden zijn, is het goed te overwegen dat deze kosten doorgaans veel lager zijn dan de kosten die aan juridische procedures zijn verbonden. Daarnaast zijn er ook vele andere voordelen verbonden aan mediation.

Bij trainingen wordt doorgaans gewerkt op basis van een vooraf afgespoken prijs. Bij coaching wordt weer gewerkt met een uurtarief. Hetzelfde geldt als u mij wilt inzetten als externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.

Indien u informatie wilt over de gehanteerde (uur)tarieven kunt u mij daar altijd over benaderen.